Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2013 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 e.

 

§ 1

Banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal fra 30. juni 2015 ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre ett prosentpoeng.

§ 2

Beregningsgrunnlaget for den motsykliske kapitalbufferen skal være det samme som beregningsgrunnlaget for minstekravet til ansvarlig kapitaldekning.

 § 3

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen