Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. oktober 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 20, § 21 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54b (forordning (EØF) nr. 2092/91 (som endret ved forordning (EØF) nr. 1535/92, forordning (EØF) nr. 2083/92, forordning (EØF) nr. 2608/93, forordning (EF) nr. 468/94, forordning (EF) nr. 2381/94, forordning (EF) nr. 529/95, forordning (EF) nr. 1201/95, forordning (EF) nr. 1202/95, forordning (EF) nr. 1935/95, forordning (EF) nr. 522/96, forordning (EF) nr. 1488/97, forordning (EF) nr. 1900/98, forordning (EF) nr. 330/1999, forordning (EF) nr. 1804/1999, forordning (EF) nr. 331/2000, forordning (EF) nr. 1073/2000, forordning (EF) nr. 1437/2000, forordning (EF) nr. 2020/2000, forordning (EF) nr. 436/2001, forordning (EF) nr. 2491/2001, forordning (EF) nr. 473/2002, forordning (EF) nr. 223/2003, forordning (EF) nr. 599/2003, forordning (EF) nr. 2277/2003, forordning (EF) nr. 392/2004, forordning (EF) nr. 746/2004, forordning (EF) 1481/2004, forordning (EF) nr. 2254/2004, forordning (EF) nr. 1294/2005, forordning (EF) nr. 1318/2005, forordning (EF) nr. 1336/2005, forordning (EF) nr. 1567/2005, forordning (EF) nr. 1916/2005, forordning (EF) nr. 592/2006, forordning (EF) nr. 699/2006, forordning (EF) nr. 1791/2006, forordning (EF) nr. 1851/2006, forordning (EF) nr. 1991/2006, forordning (EF) nr. 394/2007, forordning (EF) nr. 807/2007 og forordning (EF) nr. 1319/2007, forordning (EF) nr. 123/2008)), nr. 54e (forordning (EØF) nr. 207/93 (endret ved forordning (EF) nr. 345/97, forordning (EF) nr. 2020/2000)), nr. 54zzf (forordning (EF) nr. 1788/2001 (endret ved forordning (EF) nr. 1113/2002, forordning (EF) nr. 1918/2002)), nr. 54zzg (forordning (EF) nr. 223/2003), nr. 54zzq (forordning (EF) nr. 1452/2003), nr. 54zzzx (forordning (EF) nr. 345/2008).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 16 jan 2007 nr. 51, 27 juni 2007 nr. 725, 14 des 2007 nr. 1452 (bl.a. hjemmel), 21 mai 2008 nr. 475, 3 feb 2009 nr. 117, 19 mars 2009 nr. 344, 23 des 2009 nr. 1805, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2013 nr. 1639, 22 des 2014 nr. 1900, 28 des 2015 nr. 1845.

 

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov