Forskrift om planteforedlerrett

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. august 1993 med hjemmel i lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og delegeringsvedtak av 14. mai 1993 nr. 345.Endringer: Endret ved forskrifter 6 februar 1995 nr. 262, 16 juli 1997 nr. 899, 9 jan 2004 nr. 180, 17 april 2008 nr. 371, 25 juni 2010 nr. 937, 16 juni 2015 nr. 718.

 

Se forskriften på lovdata.no