Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019 med hjemmel i jordlova § 3 og § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov