Forskrift om reindriftsfond

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. februar 1992

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. februar 1992 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 32. Endret ved Landbruksdepartementets vedtak av 23. februar 1995, og gjengis nå etter endringen. Endret 10 juli 2002 nr. 871.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov