Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven)

Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven), fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i § 82 annet ledd i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven).

§ 1

Følgende forskrifter gitt med hjemmel i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 skal fortsatt gjelde så fremt de ikke kommer i strid med lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven).

 

 

Det samme gjelder:

  1. Foreliggende vedtak om områdegrenser som er fattet med hjemmel i § 2 første ledd i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 eller som er videreført i henhold til denne lov § 37 siste ledd.
  2. Foreliggende vedtak om distriktsgrenser som er fattet med hjemmel i § 2 annet ledd i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 eller som er videreført i henhold til denne lov § 37 siste ledd.
  3. Foreliggende vedtak om høyeste lovlige reintall for reinbeitedistriktene fattet med hjemmel i § 2 annet ledd i lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49

§ 2
Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2007.

Forskrift 12. juni 1984 nr. 1286 om merking m.v. av tamrein oppheves med virkning fra 1. juli 2007.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen