Forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite

Landbruksdepartementet har 29. januar 1985 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 § 11, 2. ledd, jfr. kgl.res. av 22. juni 1979, bestemt

Landbruksdepartementet har 29. januar 1985 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 § 11, 2. ledd, jfr. kgl.res. av 22. juni 1979, bestemt.

Se også:

Tilhørende lov