Forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. juli 2020 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr § 3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov