Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. juni 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Endringer: Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 18 des 2015 nr. 1746.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen