Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21.12.2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord § 18.

Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21.12.2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord § 18.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov