Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 14. september 2018 med hjemmel i lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) § 4, § 10, § 12, § 13, § 16, § 17, § 22, § 23, § 26, § 29, § 30, § 31, § 40 og § 52.

Se forskriften på lovdata.no