Høring - Markedsbalansering. Forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m.

Departementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørerende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2020

Vår ref.: 19/1825

Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørerende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. på høring.

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 1. mars 2020.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan avgi høringssvar til oss.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2677500/

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen.

Med hilsen

Viil Søyland (e.f.)

avdelingsdirektør

Nils Øyvind Bergset

seniorrådgiver

 

 • Barne- og familiedepartementet
 • COOP Norge SA
 • Finansdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Gartnerhallen SA
 • Hoff SA
 • Hovedorganisasjonen VIRKE
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Lillehammer Ysteri
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund
 • Norges pelsdyralslag
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norske Felleskjøp
 • Nortura SA
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Omsetningsrådet
 • Q-meieriene AS
 • Regelrådet
 • Rørosmeieriet
 • Synnøve Finden Meierier
 • TINE SA