Forslag til tiltak mot kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2006