Forsvarets policy for konseptutvikling og eksperimentering (Concept Development and Experimentation CDE) 2004

Forsvarets policy for konseptutvikling og eksperimentering (Concept Development and Experimentation CDE) 2004

Forsvarsdepartementet fastsetter i dette policydokumentet retningslinjer for konseptutvikling og eksperimentering, et begrep som har sitt opphav i det engelske begrepet Concept Development and Experimentation (CDE). Dokumentet skal oppdateres for å være i overensstemmelse med den til en hver tid gjeldene langtidsplan for Forsvaret, godkjent av Stortinget, og øvrige bestemmelser som gir overordnede rammer for utviklingen av Forsvaret.