Forsvarsdepartementets virksomhetsplan for 2007

Forsvarsdepartementets virksomhetsplan består av et strategisk målbilde for forsvarssektoren med konkretiserte mål, styringsparametere og tiltak. Målbildet synliggjør en del av de sentrale ambisjoner for forsvarssektoren de nærmeste årene, og som skal iverksettes og følges opp gjennom mål- og resultatstyring. Målbildet skal være førende for virksomheten i alle deler av forsvarssektoren og det skal utgjøre et sentralt grunnlag og være utgangspunkt for overordnede vurderinger og beslutninger i departementets ledelse.

Forsvarsdepartementets virksomhetsplan består av et strategisk målbilde for forsvarssektoren med konkretiserte mål, styringsparametere og tiltak.

Målbildet synliggjør en del av de sentrale ambisjoner for forsvarssektoren de nærmeste årene, og som skal iverksettes og følges opp gjennom mål- og resultatstyring.
Målbildet skal være førende for virksomheten i alle deler av forsvarssektoren og det skal utgjøre et sentralt grunnlag og være utgangspunkt for overordnede vurderinger og beslutninger i departementets ledelse.

Strategisk målbilde for forsvarssektoren 2007 (GIF, 23 kb)

Mål for forsvarssektoren 2007