Forsvarssektorens miljøvernarbeid

Forsvarssektorens miljøvernarbeid

På denne siden finner du nyheter og oversikt over miljøvernpublikasjoner.

Nyheter

Forsvarssektorens miljøvernarbeid (05.10.06)

Forsvarsdepartementets miljøvernpris tildeles Forsvarets biomangfoldprosjekt (05.10.06)

Rena leir får oppvarmingsanlegg basert på biobrensel (05.10.06)

Miljøvernpublikasjoner

Forsvarsdepartementet
Miljøredegjørelse 2006 - Forsvarssektorens miljøvernarbeid

Miljøredegjørelse 2005 – Forsvarssektorens miljøvernarbeid

Handlingsplan – Forsvarets miljøvernarbeid (2002)

Forsvarets skytefelt (2004)
http://odin.dep.no/fd/norsk/tema/p30006470/010051-120027/dok-bn.html

Handlingsplan – Forsvaret og miljøvern – Oppgaver og miljøvern (1998)
http://odin.dep.no/fd/html/miljo/

Miljøvern i Forsvaret – Oppgaver og utfordringer (1998)
http://odin.dep.no/fd/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/010011-120006/dok-bn.html

Forsvarsbygg
Miljøpolitikk i Forsvarsbygg
http://www.forsvarsbygg.no/newsread/news.asp?N=5123&L=1

Forsvarsbyggs miljøvernpublikasjoner
http://www.forsvarsbygg.no/newsread/news.asp?WCE=dokument&D=3&N=5166&L=1

Forsvarets militære organisasjon
Forsvarets miljøarbeid
http://www.mil.no/fakta/start/felles/miljoarbeid/

Forsvarets forskningsinstitutt
FFI rapport 2006/01808 "Forsvarets miljøregnskap for 2005"
http://rapporter.ffi.no/rapporter/2006/01808.pdf

FFI rapport 2005/04023 "Forsvarets miljøregnskap for 2004"
http://rapporter.ffi.no/rapporter/2005/04023.pdf

FFI Fakta – Hvitt fosfor i norske skytefelt
http://www.mil.no/multimedia/archive/00073/Hvitt-fosfor-fakta_73613a.pdf

Rapporter