Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø

Med bakgrunn i trossamfunnsloven, gravplassloven og kulturminneloven gir Barne- og familiedepartementet og Klima- og miljødepartementet med dette rundskrivet oversikt over gjeldende regler og utfyllende veiledning og anbefalinger for hvordan kirkene, kirkestedene, gravplassene og gravminnene som kulturminne og kulturmiljø skal forvaltes.

Rundskrivet trer i kraft fra 1. januar 2021.

Les rundskrivet (PDF)