Rapporter og planer

Frå båsfjøs til lausdrift: Kva vil det koste?

På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) har NIBIO berekna investeringsbehovet i mjølkeproduksjon som følgje av endra krav til storfehald som trer i kraft i 2034.

Nyinnflytta i nytt lausdriftsfjøs (2021)
Nyinnflytta i nytt lausdriftsfjøs (2021), med mjølkerobot installert. Her er plass til 41 mjølkekyr og 90 dyr totalt. Foto: Kåre Magnus Oma