G-39/99

Retningslinjer for påskjønnelser og gaver i Justisdepartementet og andre etater

Rundskriv G 39/99

Saksnr. 99/05882 C-AF KHE
Dato:16.04.99

Retningslinjer for påskjønnelser og gaver i Justisdepartementet og andre etater

Retningslinjene for påskjønnelser og gaver gjelder fra 1. april 1999 og erstatter tidligere retningslinjer av 1. januar 1993.

Utgiftene til påskjønnelser og oppmerksomhet må dekkes av den enkelte avdeling/virksomhet. Eventuelle utgifter til gaver/tilstelninger utover det som omfattes av gjeldende regelverk, må dekkes ved innsamlede/private midler.

Påskjønnelser til tilsatte som slutter etter lang tids tjeneste

Ordningen gjelder også deltidsansatte med under 15 timers arbeidsuke under forutsetning av at de ikke har annen hovedstilling.

  • Tilsatte i departement eller ytre etat som blir pensjonister eller går over på uførepensjon gis gave /gavekort etter følgende retningslinjer:
10 års statlig tjeneste inntil kr 1000,- 20 års statlig tjeneste inntil kr 1500,- 25 års statlig tjeneste inntil kr 2000,- 30 års statlig tjeneste inntil kr 2500,- 40 års statlig tjeneste inntil kr 3000,-
  • Tilsatte som slutter gis gave/gavekort etter følgende retningslinjer:
10 års tjeneste i departementet og/eller ytre etat inntil kr 1000,- 20 års tjeneste i departementet og/eller ytre etat inntil kr 1500,- 25 års tjeneste i departementet og/eller ytre etat inntil kr 2000,- 30 års tjeneste i departementet og/eller ytre etat inntil kr 2500,- 40 års tjeneste i departementet og/eller ytre etat inntil kr 3000,-
  • Tilstelning

Utgifter til eventuell tilstelning i forbindelse med ovenfor nevnte markeringer bør ikke overstige kr 2500,-. Beløpet som skal brukes ved den enkelte tilstelning må vurderes bl.a. ut fra antall deltakere.

  • Når tilsatte i departementet eller ytre etat slutter/går ut i permisjon etter 5 til 10 års tjeneste kan det arrangeres en enkel markering, f.eks. kaffe og kake. I tillegg kan de gis en gave på inntil kr. 500,-.

Ved lang tids tjeneste

Etter tjeneste i 25 og 40 år i staten kan det gis en gave til en verdi inntil kr. 2500,-, og det gis anledning til å dekke utgifter til en enkel markering, f.eks. kaffe og kake.

Oppmerksomhet ved runde år

Tilsatte som fyller 50 eller 60 år gis blomster/gave/gavekort for inntil kr. 1000,-. Det gis også anledning til å dekke utgifter til en enkel markering, f.eks. kaffe og kake.

Oppmerksomhet til langtidssykemeldte

Tilsatte som er langtidssykemeldte (ca 8 uker) kan gis en blomsterhilsen/oppmuntringsgave for inntil kr. 150,- (+ fraktomkostninger).

Oppmerksomhet ved dødsfall

Ved en arbeidstakers begravelse kan det kjøpes blomster eller krans for inntil kr. 1000,-. En tilsatt kan gis en blomsterhilsen for inntil kr. 200,- ved nær families bortgang.

Oppmerksomhet ved nyansettelser

Vedkommende kan gis blomster for inntil kr. 150,-.

Lagt inn 8. november 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen