Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen

Deloitte har på oppdrag av Kommunal og moderniseringsdepartementet foretatt en gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen. Målet for gjennomgangen har vært å undersøke hensiktsmessigheten ved dagens organisering og utøvelse av funksjonen, og vurdere om det er behov for å gjøre endringer.

Gjennomgangen har vært konsentrert rundt fire problemstillinger, som har pekt på mulige behov for endring og konsekvenser ved å flytte ansvar for deler av den sentrale arbeidsgiverfunksjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til annet organ.

Gjennomgangen viser at det er uttalte behov for endring og utvikling av arbeidsgiverfunksjonen i staten. Det etterspørres en mer tydelig, offensiv og virksomhetsstyrt arbeidsgiverfunksjon for å lykkes med de mange pågående og kommende omstillingene i staten. Den statlige arbeidsgiverfunksjonen bør utvikles både på sentralt og lokalt nivå. Gjennomgangen viser samtidig at potensialene for forbedring er flere og gode.