Gode grep på veien til ny kommune

Erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger

Rapporten oppsummerer prosesser og gode grep i tidligere kommunesammenslåinger som har overføringsverdi til fremtidige sammenslåinger.

Telemarksforsking har, i samarbeid med Deloitte as, fått i oppdrag å oppsummere erfaringer fra tidligere og pågående sammenslåinger av kommuner.

Oppdraget har bestått i å hente inn ny informasjon fra sammenslåingen av Mosvik og Inderøy, Harstad og Bjarkøy og den pågående sammenslåingen
mellom Sandefjord, Andebu og Stokke.

I tillegg omfatter oppdraget også en sammenstilling av tidligere dokumenterte erfaringer fra frivillige sammenslåinger som er gjennomført.

Hovedformålet er altså å synliggjøre og oppsummere prosesser og gode grep som er blitt foretatt i tidligere kommunesammenslåinger med tanke på læring og kunnskapsoverføring til fremtidige sammenslåinger.

Gode grep på veien til ny kommune (pdf)