Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere sammenslåinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger. Rådene tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen fram til de er én ny kommune.

Les dokumentet

Rådene supplerer veilederne Veien mot en ny kommune , som omhandlet perioden fram til vedtak, og Formelle rammer i byggingen av nye kommuner , som i hovedsak omhandlet hvilke formelle krav som gjelder for sammenslåingen.