Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere sammenslåinger

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger. Rådene tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen fram til de er én ny kommune. Rådene supplerer veilederne Veien mot en ny kommune , som omhandlet perioden fram til vedtak, og Formelle rammer i byggingen av nye kommuner , som i hovedsak omhandlet hvilke formelle krav som gjelder for sammenslåingen.

Stortinget vedtok i juni 2016 revideringer i inndelingslova. Dette er nå oppdatert i veilederen Formelle rammer i byggingen av nye kommuner .

Som grunnlag for arbeidet med å samle disse rådene har Telemarksforsking, i samarbeid med Deloitte, utarbeidet rapporten Gode grep på veien til ny kommune , på oppdrag fra KMD. I arbeidet med rapporten har de undersøkt de tre siste kommunesammenslåingene i Norge, og oppsummert andre evalueringer og rapporter knyttet til kommunesammenslåinger. For ytterligere inspirasjon og veiledning er denne rapporten tilgjengelig nedenfor. I rapporten er det innhentet erfaringer fra sammenslåingene av Mosvik/Inderøy (2012), Harstad/Bjarkøy (2013) og den pågående prosessen med Sandefjord/Andebu/Stokke (2017). I tillegg sammenstiller rapporten tidligere dokumenterte erfaringer fra andre sammenslåingsprosesser som Ølen/Vindafjord, Frei/Kristiansund, Våle/Ramnes, Aure/Tustna og Bodø/Skjerstad.

Deloitte leverte på oppdrag fra KS i 2015 rapporten Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger . Denne har også vært et grunnlag for dette tipsheftet.

Relevant fordypning og lenker: