Regjeringens gründerplan: Gode ideer - fremtidens arbeidsplasser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser (pdf-format)
Regjeringens gründerplan