Godkjenning av Fylkesplan for Møre og Romsdal 2009-2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Last ned kongelig resolusjon. (pdf)