Historisk arkiv

Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Statusrapport for 2010: Oppfølging av Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009-2012).

Statusrapport for 2010 - Oppfølging av Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009- 2012)