Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2021-2025

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler. Planen gjelder i perioden 2021–2025.

Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2021-2025
Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2021-2025.