Handlingsplan for ein giftfri kvardag 2021–2024

Handlingsplanen viser dei viktigaste sakene Noreg vil følgje opp fram mot 2024.

Last ned handlingsplanen (pdf)

Planen er delt i to delar, der del I gir oversikt over miljømål og status og utdjupar særskilde satsingsområde for miljømyndigheitene. Del II beskriv prioriteringar i Noregs arbeid og omfattar både miljømyndigheitene og sektormyndigheitene.

Publikasjonskode: T-1578 N
ISBN PDF 978-82-457-0534-8
Forside- og baksidebilde: Snorre Tønset
Design og layout: DepMedia