Handlingsplan for Estland og EØS-midlene

Et hjem - ikke et sykehjem

Varme, omsorg og nestekjærlighet. Enkle pleietiltak som ikke koster all verden kan være vel så effektive i arbeidet med å redusere infeksjoner ved et sykehus. Les mer


Sparer strøm med hjelp fra Norge

Da de statseide borettslagene i Estland ble privatisert på begynnelsen av 1990-tallet var det å spare strøm et fremmedord. Lokal innsats og støtte fra Norge har ført til en holdningsendring både blant beboere og myndigheter. Les mer


Kartlegger enorme askehauger

Estland er nesten selvforsynt med strøm. Men strømproduksjonen svært forurensende. Med norsk støtte brukes EUs miljødirektiv til å kartlegge miljørisikoen og finne løsninger på det som omtales som Estlands største miljøproblem. Les mer


Flere prosjekter

Klikk her for å se en oversikt over alle prosjekter som er gjennomført i Estland