Handlingsplan for Polen og EØS-midlene

Likeverdig opplæring for synshemmede barn

I byen Wroclaw i Polen foregår det et pilotprosjekt for rehabilitering og integrering av synshemmede barn og unge. Norske spesialister spiller en sentral rolle i arbeidet som kan bli en nasjonal modell for å bistå opplæringen av svaksynte og blinde. Les mer


Økt innsats mot menneskehandel

Norge har i mange år deltatt i arbeidet med å bekjempe handel med kvinner og barn. I Polen støtter Norge et prosjekt som skal hjelpe 50 ofre for menneskehandel å returnere til sitt hjemland. Les mer


Bevarer polske elver og skoger

To samarbeidsprosjekt mellom Norge og Polen har som mål å forbedre økologien i polske skoger og vassdrag, og sikre at de særpregete naturlandskapene bevares for fremtiden. Les mer


Flere prosjekter

Klikk her for å se en oversikt over alle prosjekter som er gjennomført i Polen