Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning - Rundskriv

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen utgitt Rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning.

 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning - rundskriv

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen utgitt Rundskriv I-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning.

En del barn og unge som bruker legemidler i det daglige, har behov for bistand til å få tatt legemidlene. Foreldrene vil i de aller fleste tilfeller ivareta oppgaven med å gi barnet nødvendige legemidler i kraft av foreldreansvaret. I en del situasjoner vil imidlertid foreldrene ikke ha mulighet til å gi den hjelpen barnet trenger. Det gjelder i første rekke når barnet er i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Hensikten med rundskrivet er å gi en gjennomgang av dagens regelverk og gi noen anbefalinger om rutiner for håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Formålet er å avklare ansvarsforhold og bidra til god kommunikasjon mellom foreldre, de pedagogiske institusjonene, rekvirerende lege og det personellet som skal bistå med legemiddelhåndteringen.