Havbruk til havs - yttergrensene for produksjonsområdene

Rapport utarbeidet av Havforskningsinstituttet på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Les rapporten:

Havbruk til havs - yttergrensene for produksjonsområdene.pdf