Invitasjon til innspillsmøte:

HMS for arbeidstakere ved havbruk til havs

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet leder arbeidsgruppen som utreder regelverk for helse, miljø og sikkerhet for arbeidstakere (HMS) ved havbruk til havs. Arbeidsgruppen inviterer nå til digitalt innspillsmøte 31. august 2022.

Arbeidsgruppen består av medlemmer fra Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Petroleumstilsynet, i tillegg til departementene.

Påmeldte vil få tildelt taletid på bakgrunn av totalt antall påmeldte, og agenda vil bli sendt ut på forhånd, slik at alle påmeldte vil være orientert om tidspunkt for sitt innlegg.

Påmeldingsfrist er 30. juni 2022. Interesserte kan melde seg på ved å sende epost til Karianne-Edtem.Thorbjornsen@nfd.dep.no.

Se også invitasjon og arbeidsgruppens mandat for detaljer: