Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken

Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe til jordbruksoppgjøret 2015.

En partssammensatt arbeidsgruppe har til jordbruksoppgjøret 2015 utredet virkemidlene i miljøprogram i jordbruket med sikte på å oppnå bedre måloppnåelse for miljø, forenklinger for næring og forvaltning, reduksjon i antall støtteordninger og økt formålseffektivitet ved virkemiddelbruken.

Forsidebilde rapport: Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken.