Historier om skog, fjell og kulturlandskap

Dette heftet inneholder historier om livet i skogen, på fjellet og i vårt kulturlandskap, og fortellinger om spesielle arter og naturtyper av stor betydning. Vi håper det inspirerer til å lære mer om vår unike natur.

Papirutgave kan bestilles hos Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
Bestill klassesett: http://www.subjectaid.no/
Publikasjonskode: T-1547
ISBN 978-82-457-0488-4 (Trykt)
ISBN 978-82-457-0490-7 (pdf)

Last ned heftet.
Foto: Kristin Westby