Historier om skog, fjell og kulturlandskap

Dette heftet inneholder historier om livet i skogen, på fjellet og i vårt kulturlandskap, og fortellinger om spesielle arter og naturtyper av stor betydning. Vi håper det inspirerer til å lære mer om vår unike natur.

Forside
Foto: Kristin Westby

Publikasjonskode: T-1547
ISBN 978-82-457-0490-7