Høring - endring av utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2012