Høring - endring av utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2012