Høring - endringer i bestemmelsene om e-signatur og veiledende kunngjøring i regelverket om offentlige anskaffelser

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i de to forskriftene om offentlige anskaffelser. Endringene gjelder krav til elektronisk signatur ved offentlige anskaffelser og harmonisering av avvisningsbestemmelsene ved e-signatur og papirsignatur.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.03.2009