Høring - endringer i ekomloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sender her på høring forslag om å innføre en plikt for tilbydere av ekomtjenester til å lagre IP-adresser, slik at politiet kan få tilgang til IP-adressene for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.01.2021

Vår ref.: 20/3645

Deres ref

 

Vår ref

20/3645-1

Dato

9. oktober 2020

 

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.) – høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet sender her på høring forslag om å innføre en plikt for tilbydere av ekomtjenester til å lagre IP-adresser, slik at politiet kan få tilgang til IP-adressene for å bekjempe alvorlig kriminalitet, jf. vedlagt høringsnotat. Vi ber blant annet om høringsinstansenes syn på hvilket strafferammekrav som bør oppstilles for utlevering av opplysninger om IP-adresser, og på hvor lang lagringstiden bør være. Vi ber om eventuelle innspill innen mandag 11. januar 2021.

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn

høringssvar» på www.regjeringen.no/id2766348. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen

 

Heidi Kvalvåg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Hildegunn Heinum

fagdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Justis- og beredskapsdepartementet

Statsministerens kontor

3NET AS

 

 

 

 

Abelia

 

 

 

 

Advokatforeningen

 

 

 

 

Afiber AS

 

 

 

 

Agder statsadvokatembeter

 

 

 

 

Akademikerne

 

 

 

 

Alta Kraftlag SA

 

 

 

 

Altibox AS

 

 

 

 

Altifiber AS

 

 

 

 

Amnesty International Norge

 

 

 

 

Andøy energi AS

 

 

 

 

Antirasistisk senter

 

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet

 

 

 

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

 

 

 

AT&AT Global Network Services Norge

 

 

 

 

Austevoll kraftlag SA

 

 

 

 

Avur AS

 

 

 

 

Bankenes ID-tjeneste AS

 

 

 

 

Bardufoss Kabel TV AS

 

 

 

 

Barne- og familiedepartementet

 

 

 

 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

 

 

 

 

Barneombudet

 

 

 

 

Bergen fiber AS

 

 

 

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond

 

 

 

 

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge

 

 

 

 

Breiband.no AS

 

 

 

 

Brukerklagenemnda

 

 

 

 

Buypass AS

 

 

 

 

Ceragon Netwoks AS - Norway

 

 

 

 

Chili Mobil AS

 

 

 

 

Com4 AS

 

 

 

 

Commfides Norge AS

 

 

 

 

Creative Commons Norge

 

 

 

 

CREO - forbundet for kunst og kultur (MFO)

 

 

 

 

Danske Bank

 

 

 

 

Datatilsynet

 

 

 

 

Den internasjonale juristkommisjonen, avdeling Norge

 

 

 

 

Den Norske Advokatforening

 

 

 

 

Den Norske Ballettskole AS

 

 

 

 

Den Norske Dataforening

 

 

 

 

Den Norske dommerforening

 

 

 

 

Den Norske Fagpresses Forening

 

 

 

 

Den norske Forfatterforening

 

 

 

 

Den norske Forleggerforening

 

 

 

 

Den norske UNESCO-kommisjonen

 

 

 

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 

 

 

 

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 

 

 

 

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø

 

 

 

 

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet

 

 

 

 

Det Norske Komponistfond

 

 

 

 

Digitaliseringsdirektoratet

 

 

 

 

Direktoratet for e-helse

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

 

 

 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

 

 

 

Discovery Networks Norway AS (Discovery)

 

 

 

 

DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger

 

 

 

 

DNB Bank ASA

 

 

 

 

Domstoladministrasjonen

 

 

 

 

Easy Connect AS

 

 

 

 

eforum

 

 

 

 

Eidsiva Bredbånd AS

 

 

 

 

Eika Gruppen AS

 

 

 

 

EL & IT forbundet

 

 

 

 

Elektronikkbransjen

 

 

 

 

Elektronisk Forpost Norge (EFN)

 

 

 

 

Enivest AS

 

 

 

 

eRate Norway AS

 

 

 

 

EVRY Norge AS

 

 

 

 

Facebook

 

 

 

 

Fagpressen

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen Foto-Norge

 

 

 

 

Fellesskap mot seksuelle overgrep

 

 

 

 

Fiber1 AS

 

 

 

 

Finans Norge

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

 

 

Finansnæringens Hovedorganisasjon

 

 

 

 

Finanstilsynet

 

 

 

 

FolkOrg

 

 

 

 

Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

 

 

 

 

FONO

 

 

 

 

Forbrukerrådet

 

 

 

 

Forbrukertilsynet

 

 

 

 

Forbundet Frie Fotografer (FFF)

 

 

 

 

Forskerforbundet

 

 

 

 

Forsvarergruppen

 

 

 

 

Forsvaret

 

 

 

 

Forsvarets forskningsinstitutt

 

 

 

 

Forsvarets høgskole

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

 

 

FriBit

 

 

 

 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 

 

 

 

Fylkesmannen i Agder

 

 

 

 

Fylkesmannen i Innlandet

 

 

 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

 

 

 

Fylkesmannen i Nordland

 

 

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken

 

 

 

 

Fylkesmannen i Rogaland

 

 

 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

 

 

 

Fylkesmannen i Trøndelag

 

 

 

 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

 

 

 

 

Fylkesmannen i Vestland

 

 

 

 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon

 

 

 

 

Generaladvokaten

 

 

 

 

Global Connect AS

 

 

 

 

Google Norge

 

 

 

 

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

 

 

 

 

GramArt

 

 

 

 

Gramo

 

 

 

 

Hammerfest Energi Bredbånd AS

 

 

 

 

Haugaland Kraft AS

 

 

 

 

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

 

 

 

 

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

 

 

 

 

Hovedorganisasjonen Virke

 

 

 

 

Hørselshemmedes Landsforbund

 

 

 

 

Hålogaland Kraft Bredbånd AS

 

 

 

 

Ice

 

 

 

 

IFPI Norge

 

 

 

 

IKT Norge

 

 

 

 

Innovasjon Norge

 

 

 

 

Institusjonsfotografene

 

 

 

 

Intelcom Group AS

 

 

 

 

Intelligent Telecom Services

 

 

 

 

IP Only Networks

 

 

 

 

Istad Fiber AS

 

 

 

 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 

 

 

 

Jussbuss

 

 

 

 

Jussformidlingen

 

 

 

 

Jusshjelpa

 

 

 

 

Kabel Norge

 

 

 

 

Klepp Energi AS

 

 

 

 

Klima- og miljødepartementet

 

 

 

 

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

 

 

 

 

Konkurransetilsynet

 

 

 

 

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 

 

 

 

Kopinor

 

 

 

 

Kragerø Bredbånd AS

 

 

 

 

Kripos

 

 

 

 

KROM – Norsk forening for kriminalreform

 

 

 

 

KS

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

 

 

Kunstnernettverket

 

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

 

 

Landsforeningen Norske Malere

 

 

 

 

Landslaget for lokalaviser

 

 

 

 

Landsorganisasjonen i Norge

 

 

 

 

Last Mile Communications

 

 

 

 

Likestillings-og diskrimineringsombudet

 

 

 

 

Lofotkraft AS

 

 

 

 

Lycamobile Norway Ltd.

 

 

 

 

Lynet Internett AS

 

 

 

 

Lyse Fiber AS

 

 

 

 

Mediebedriftenes Landsforening

 

 

 

 

Mediehuset Tek AS

 

 

 

 

Medietilsynet

 

 

 

 

Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig

 

 

 

 

Motion Picture Licensing Corporation Norge (MPLC)

 

 

 

 

Musikkfondene

 

 

 

 

Musikkforleggerne

 

 

 

 

Møre og Romsdal statsadvokatembeter

 

 

 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

 

 

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

 

 

 

Nasjonalbiblioteket

 

 

 

 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

 

 

 

 

NextGenTel AS

 

 

 

 

NextNet AS

 

 

 

 

NONA - The Norwegian Online News Association

 

 

 

 

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere

 

 

 

 

Nordea Bank ABP

 

 

 

 

Nordic Content Protection (Stop Nordic)

 

 

 

 

Nordic Entertainment Group

 

 

 

 

Nordic Screens AS

 

 

 

 

Nordland statsadvokatembeter

 

 

 

 

Nordmøre Energiverk AS

 

 

 

 

Nordvest Fiber AS

 

 

 

 

Norges Blindeforbund

 

 

 

 

Norges Fotografforbund

 

 

 

 

Norges Handikapforbund

 

 

 

 

Norges Juristforbund

 

 

 

 

Norges museumsforbund

 

 

 

 

Norges Politilederlag

 

 

 

 

Norges Røde Kors

 

 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

 

 

 

 

Norsk Artistforbund (NA)

 

 

 

 

Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)

 

 

 

 

Norsk Bibliotekforening

 

 

 

 

Norsk Billedhoggerforening

 

 

 

 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

 

 

 

 

Norsk filmforbund

 

 

 

 

Norsk filminstitutt

 

 

 

 

Norsk Filmklubbforbund

 

 

 

 

Norsk forening for jus og edb

 

 

 

 

Norsk Journalistlag

 

 

 

 

Norsk Komponistforening (NKF)

 

 

 

 

Norsk Kritikerlag

 

 

 

 

Norsk kulturråd

 

 

 

 

Norsk Lokalradioforbund

 

 

 

 

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

 

 

 

 

Norsk Oversetterforening (NO)

 

 

 

 

Norsk PEN

 

 

 

 

Norsk Presseforbund

 

 

 

 

Norsk Redaktørforening

 

 

 

 

Norsk rikskringkasting AS (NRK)

 

 

 

 

Norsk Sceneinstruktørforening

 

 

 

 

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

 

 

 

 

Norsk Skuespillerforbund (NSF)

 

 

 

 

Norsk teater- og orkesterforening

 

 

 

 

Norsk Tidsskriftforening

 

 

 

 

Norsk Videogramforening (NVF)

 

 

 

 

Norske Arkitekters Landsforbund

 

 

 

 

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

 

 

 

 

Norske Billedkunstnere (NBK)

 

 

 

 

Norske Dansekunstnere

 

 

 

 

Norske Dramatikeres Forbund

 

 

 

 

Norske Filmregissører

 

 

 

 

Norske Grafikere

 

 

 

 

Norske Konsertarrangører

 

 

 

 

Norske Kunsthåndverkere (NK)

 

 

 

 

Norske Reklamefotografer

 

 

 

 

Norske Scenografer

 

 

 

 

Norske Tekstilkunstnere

 

 

 

 

NORTIB - Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening

 

 

 

 

Norwaco

 

 

 

 

Notodden Energi AS

 

 

 

 

NTE Marked AS

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

 

 

Næringslivets hovedorganisasjon

 

 

 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet

 

 

 

 

OMOD-Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

 

 

 

 

Orange Business Norway AS

 

 

 

 

Organisasjonen mot politisk overvåking

 

 

 

 

Oslo statsadvokatembeter

 

 

 

 

P4 Radio Hele Norge AS

 

 

 

 

Patentstyret

 

 

 

 

Phonero AS

 

 

 

 

Platearbeiderforeningen

 

 

 

 

Politidirektoratet

 

 

 

 

Politiets Fellesforbund

 

 

 

 

Politiets sikkerhetstjeneste

 

 

 

 

Politihøgskolen

 

 

 

 

Powertech Information Systems

 

 

 

 

Redd Barnas Rettighetssenter

 

 

 

 

Regelrådet

 

 

 

 

Regjeringsadvokaten

 

 

 

 

Rettighetsalliansen

 

 

 

 

Rettspolitisk forening

 

 

 

 

Riks TV AS (post@rikstv.no);

 

 

 

 

Riksadvokaten

 

 

 

 

Riksarkivet

 

 

 

 

RiksTV AS

 

 

 

 

Rogaland statsadvokatembeter

 

 

 

 

Saga Mobil AS

 

 

 

 

Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn

 

 

 

Sametinget

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

 

 

Sandefjord Bredbånd AS

 

 

 

 

Schibsted ASA

 

 

 

 

Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo

 

 

 

 

Signal Bredbånd AS

 

 

 

 

Signicat AS

 

 

 

 

Sivil klareringsmyndighet

 

 

 

 

Sivilombudsmannen

 

 

 

 

Skattedirektoratet

 

 

 

 

Sparebank 1 Banksamarbeidet DA

 

 

 

 

Spesialenheten for politisaker

 

 

 

 

Statens sivilrettsforvaltning

 

 

 

 

Statens vegvesen Vegdirektoratet

 

 

 

 

Stiftelsen Elektronikkbransjen

 

 

 

 

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)

 

 

 

 

Stiftelsen Fritt Ord

 

 

 

 

Stine Sofies Stiftelse

 

 

 

 

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

 

 

 

 

Strålfors AS

 

 

 

 

Sysselmannen på Svalbard

 

 

 

 

Tafjord Marked AS

 

 

 

 

Talkmore

 

 

 

 

Tampnet AS

 

 

 

 

TDC AS

 

 

 

 

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

 

 

 

 

Teknologirådet

 

 

 

 

Telenor Norge AS

 

 

 

 

Teleplan Consulting AS

 

 

 

 

Telia Norge AS

 

 

 

 

Telia Norge AS

 

 

 

 

Tolldirektoratet

 

 

 

 

TONO

 

 

 

 

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

 

 

 

 

Trøndelag statsadvokatembeter

 

 

 

 

Tussa IKT AS

 

 

 

 

TV 2 AS

 

 

 

 

Unge Kunstneres Samfund

 

 

 

 

Unio

 

 

 

 

Universitets- og høgskolerådet (UHR)

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

 

 

Utlendingsdirektoratet

 

 

 

 

Utlendingsnemnda

 

 

 

 

Vesterålskraft Bredbånd ASD

 

 

 

 

Telemark og Buskerud statsadvokatembeter Vestfold

 

 

 

 

Viken Fiber AS

 

 

 

 

Vipps AS

 

 

 

 

Virke kunnskap teknologi og utdanning (Virke KTU)

 

 

 

 

Virke Produsentforeningen

 

 

 

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

 

 

 

Økokrim