Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2012