Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2012