Høring - endringer i landbruksbeskatningen

Høring om forslag til endring i enkelte skatteordninger for landbruket. Dette omfatter forslag om endring i jordbruksfradraget, samt forslag om å avvikle gjennomsnittsligningen av skogbruksinntekter og erstatte dette med en ordning med tømmerkonto.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.06.2016