Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Departementet foreslår endringer som vil innføre en ny modell for fordeling av midler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I overgangsperioden vil fordelingskriteriene kun gjelde for organisasjoner som ikke har deltatt i ordningen tidligere. Fra og med utbetalinger i 2018 vil fordelingskriteriene gjelde for alle organisasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2013

Vår ref.: 13/3441

Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Kulturdepartementet foreslår med dette endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

De nye vilkårene for at en samfunnsnyttig eller humanitær organisasjon skal kunne motta tippemidler ble fastsatt i forskrift 9. august 2013. Forskriftsendringene etablerer også en overgangsordning for berørte organisasjoner for perioden 2014 – 2017. Formålet med endringene er å sikre en langsiktig og robust modell for fordeling av spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og å videreføre viktige samfunnsoppgaver som utføres av landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

I dette høringsdokumentet foreslår departementet endringer som vil innføre en ny modell for fordeling av midler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I overgangsperioden vil fordelingskriteriene kun gjelde for organisasjoner som ikke har deltatt i ordningen tidligere. Fra og med utbetalinger i 2018 vil fordelingskriteriene gjelde for alle organisasjoner.

Det legges i høringsnotatet opp til at de tre beredskapsorganisasjonene (Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp) som er sikret en fast andel i en ny fordelingsmodell mottar samme andel som disse har under dagens ordning.

Høringsdokumentene er lagt ut på Kulturdepartementets nettsted, se www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til [email protected].

Departementet ber om merknader til forslagene innen 22. november 2013.

 

Med hilsen                                                                        

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Anne Sletmo
fagdirektør

 

 

Høringsinstanser:

Statlige organ:

Departementene

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotterinemnda

Brønnøysundregistrene

 

10H

Blindeforbundet

Flyktningehjelpen

Handikapforbundet

Kreftforeningen

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp

Redd Barna

Redningsselskapet

 

Øvrige høringsinstanser

Innsamlingskontrollen

Norges Musikkorpsforbund

Norges Speiderforbund

Norges Fibromyalgi Forbund  

Norges Revmatikerforbund

Care Norge   

Diabetesforbundet 

Dyrebeskyttelsen

Dysleksi Norge   

Foreningen For Hjertesykebarn 

Foreningen For Kroniske Smertepasienter  

Foreningen Til Barns Beste   

Foreningen for Muskelsyke

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte

Landsforeningen For Trafikkskadde

Lions

Norges Døveforbund   

Norges Jeger Og Fiskeforbund

Norges Naturvernforbund   

Norsk Cøliakiforening   

Norsk Forbund For Svaksynte   

Norsk Forbund For Utviklingshemmede   

Norske Redningshunder   

Pensjonistforbundet   

Personskadeforbundet  

Psoriasis- Og Eksemforbundet

Jeger- Og Fiskerforbundet  

Stiftelse Wwf Verdens Naturfond   

Norsk Dysleksiforbund  

Actis

ADHD Norge

Akan

Amnesty International Norge

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Foreningen for hjertesyke barn

Fremtiden i våre hender

Frivillighet Norge

Greenpeace Norge

Hørselhemmedes landsforbund

Leger uten grenser

MS-forbundet

NMS

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Kfuk-Kfum

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Parkinsonforbund

Norsk epilepsiforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening For Spillproblematikk

Norsk Tipping AS

Norske kvinners sanitetsforening

Regnskogsfondet

Right to Play

Rådet for Psykisk Helse

Spillavhengighet - Norge

Stiftelsen SOS Barnebyer Norge

Tippekommisjonærenes Landsforening

 

Til toppen