Høring - Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Departementet foreslår endringer som vil innføre en ny modell for fordeling av midler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. I overgangsperioden vil fordelingskriteriene kun gjelde for organisasjoner som ikke har deltatt i ordningen tidligere. Fra og med utbetalinger i 2018 vil fordelingskriteriene gjelde for alle organisasjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.11.2013