Høring - tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2009