Høring - tiltak som kan være særlig gunstige mht. å bedre inntektsfordelingen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2009