Høring - Forenkling av prisutjevningordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om forenklinger av prisutjevningsordningen for melk på høring. Forslagene er omtalt i vedlagte høringsnotat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016