Høring - forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass og endring i § 10-forskriften

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10. Fastsatt av Finansdepartementet 1.juli 2011 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2011

Vår ref.: 10/4602 SL BBE/KR

Høring - forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass og endring i § 10-forskriften

 

Finansdepartementet sender på høring forslag til forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass fra norsk kontinentalsokkel. Videre sendes på høring forslag om endring i forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10 (§ 10-forskriften).

Ved lovendring 25. juni 2010 ble det vedtatt en ny bestemmelse i petroleumsskatteloven § 6 nr. 6 om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass. Etter denne bestemmelsen skal selskapene ukrevet gi Oljeskattekontoret opplysninger om salgs- og avtalevilkår for all særskattepliktig realisasjon av naturgass utvunnet på norsk kontinentalsokkel. Petroleumsskatteloven § 6 nr. 6 skal tre i kraft med virkning fra den tid departementet bestemmer.

I forarbeidene til § 6 nr. 6, jf. Prop. 126 LS (2009-2010), er det uttalt at det vil bli gitt utfyllende bestemmelser til den nye lovregelen i forskrift. I høringsnotatet foreslås blant annet regler om det nærmere innholdet i opplysningsplikten, og størrelsen på gebyr ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten.

Departementet foreslår videre endringer i gjeldende forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10 (§ 10-forskriften). Det foreslås blant annet at forskriften utvides til å omfatte flere transaksjonstyper, herunder bytte av andeler i utvinningstillatelser, og overdragelse av samlet petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider.

Fristen for å sende inn merknader til høringsnotatet er 4. april 2011. Departementet ber om at merknadene fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no


Med hilsen


Stig Sollund  e.f.
ekspedisjonssjef
          

                                                       Beate Bentzen
                                                       lovrådgiver


Vedlegg

Høringsinstansene


Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Olje- og energidepartementet  Postboks 8148 Dep 0033 Oslo
Kommunal- og regionaldepartementet  Postboks 8112 0032 Oslo
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo
Skattedirektoratet  Postboks 6300 Etterstad  0603 Oslo
Oljedirektoratet Postboks 600 Sentrum 4003 Stavanger
Oljeskattekontoret  Postboks 9200 Grønland  0134 Oslo
Oljeindustriens Landsforening (OLF)  Postboks 8065 4068 Stavanger
A/S Norske Shell Postboks 40  4098 Tananger
Altinex Oil AS  Postboks 61 Kokstad  5863 Bergen
Bayerngas Norge AS P.O. Box 73 Lilleaker 0216 Oslo
BG Norge AS Postboks 780 Sentrum  4004 Stavanger
BP Norge AS Postboks 197 Forus 4065 Stavanger
Bridge Energy Postboks 229 1377 Billingstad
Centrica Resoursces Norge AS Bjergstedveien 1 4007 Stavanger
Concedo ASA Torvveien 1 1383 Asker
Chevron Norge AS  Postboks 97 Skøyen  0212 Oslo
ConocoPhillips Skandinavia AS  Postboks 3 4064 Stavanger
Dana Petroleum Norway P.O.Box 128  1325 Lysaker
Det norske oljeselskap ASA Nedre Bakkelandet 58 C  7014 Trondheim
Discover Petroleum AS Postboks 690  9257 Tromsø
DONG E&P Norge AS  Postboks 450 Sentrum  4002 Stavanger
Edison International SpA Postboks 130 4065 Stavanger
E.ON Ruhrgas Norge AS  Postboks 640 Sentrum  4003 Stavanger
Eni Norge AS  Postboks 101 Forus  4064 Stavanger
Excel Expro Norge AS Postboks 1584 4093 Stavanger
ExxonMobil Expl. and Production Norway A/S  Postboks 60 Forus 4064 Stavanger
Faroe Petroleum Norge AS Postboks 309 Sentrum 4002 Stavanger
Front Exploration AS Roald Amundsens plass 1 9257 Tromsø
Gassco AS Postboks 93 5501 Haugesund
Gaz de France Norway AS  P.O. Box 242 4066 Stavanger
Genesis Petroleum Norway AS Knud Askers vei 26 B 1383 Asker
Hess Norge AS P.O. Box 130 4065 Stavanger
Idemitsu Petroleum Norge a.s.  Postboks 215 Skøyen  0123 Oslo
Maersk Oil Norway AS Postboks 8014  4068 Stavanger
Lotos Exploration and Production Norge AS Vassbotnen 1 4313 Sandnes
Lundin Norway AS  Strandveien 50 D  1366 Lysaker
Maersk Oil Exploration Norway AS  Postboks 244  1326 Lysaker
Marathon Petroleum Norge AS  Postboks 480 Sentrum 4002 Stavanger
Mobil Development Norway A/S c/o Esso Norge AS  Postboks 60 Forus 4064 Stavanger
Nexen Exploration Norge AS Jåttåvågveien 7, Stadionblokk A 4020 Stavanger
Norske AEDC A/S  Postboks 207 Sentrum  4001 Stavanger
North Energy AS Markedsgata 3 9510 Alta
Norwegian Energy Company AS Postboks 550 Sentrum 4003 Stavanger
OMV Norge AS Jåttåvågveien 7 4020 Stavanger
PA Resources Norway AS Munkedamsvn. 45 0250 Oslo
Petrofac Energy Developments Limited C.j. Hambros Plass 2 C  0164 Oslo
Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger
Petro-Canada Norge AS Løkkeveien 103 4001 Stavanger
PGNiG Norway AS Koppholen 4 4313 Sandnes
Premier Oil Norge AS  Postboks 800 Sentrum  4004 Stavanger
Repsol Exploration Norge AS Stortingsgata 8 0161 Oslo
Rocksource ASA Munkedamsveien 45 oppg. A Vika Atrium 0250 Oslo
RWE Dea Norge AS  Postboks 243 Skøyen  0213 Oslo
Sagex Petroleum ASA Tordenskioldsgate 12 0160 Oslo
Skagen 44 AS Postboks 332 Sentrum 4002 Stavanger
Skeie Energy AS Luramyrveien 29 4313 Sandnes
Spring Energy Exploration AS Tordenskiolds gate 6 B 0160 Oslo
Statoil Petroleum AS  Forusbeen 50 4035 Stavanger
Svenska Petroleum Exploration A/S Postboks 153 0216 Oslo
Talisman Energy Norge AS  Postboks 649 Sentrum  4003 Stavanger
TOTAL E&P Norge AS  Postboks 168 Sentrum  4001 Stavanger
VNG Norge AS Verksgaten 62 4013 Stavanger
Wintershall Norge AS Postboks 775 Sentrum 0106 Oslo

 

Til toppen