Høring - forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass og endring i § 10-forskriften

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10. Fastsatt av Finansdepartementet 1.juli 2011 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2011