Høring - Forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.04.2017