Høring - Forslag om å utvide funksjonstiden for leder av kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.07.2007