Høring - forslag om endringer av representantordningen i merverdiavgiftsloven

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven for å modernisere regelverket for næringsdrivende etablert i utlandet med merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2015