Høring - forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikret kjøretøy. Endringene har til formål å redusere andelen uforsikrede kjøretøy, og bidra til færrest mulig uforsikrede kjøretøy ved omlegging av årsavgiften til en ny avgift på trafikkforsikringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.03.2017