Bilansvarslova

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser