Høring - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2011