Høring - forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2011